Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61963
Title: Cải thiện môi trường kinh doanh để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng tới tăng trưởng bao trùm
Authors: Bùi, Anh Tuấn
Vũ, Hoàng Nam
Hoàng, Bảo Trâm
Keywords: Cải thiện môi trường kinh doanh
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tăng trưởng bao trùm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 119 .- Tr.42-56
Abstract: Tại nhiều quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP, tạo ra một lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt trong các ngành công nghiệp thâm dụng lao động và là một phần quan trọng trong khu vực kinh tế tư nhân. Tuy vậy, sự phát triển của các DNVVN còn gặp nhiều trở ngại, khó khăn trong đó nhiều khó khăn xuất phát từ môi trường bên ngoài doanh nghiệp. Cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những giải pháp hữu hiệu thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và sự phát triển của các DNVVN góp phần đạt được các mục tiêu tăng trưởng bao trùm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61963
ISSN: 1859-4050
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.132.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.