Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61984
Title: Khả năng đóng góp của người dân đối với dự án bảo tồn vườn quốc gia U Minh Hạ
Authors: Huỳnh, Việt Khai
Huỳnh, Thị Đan Xuân
Nguyễn, Thị Lý
Keywords: Đa dạng sinh học
Vườn quốc gia U Minh Hạ
Mô hình lựa chọn
Mức sẵn lòng chi trả biên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.84-93
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là xác định khả năng đóng góp của người dân xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau thông qua mức sẵn lòng chi trả của họ đối với các lợi ích của việc bảo tồn vườn quốc gia U Minh Hạ tại tỉnh Cà Mau bằng phương pháp mô hình lựa chọn (CM). Kết quả mô hình ước lượng múc sẵn lòng chi trả của các hộ gia đình cho việc bảo tồn vườn quốc gia U Minh Hạ cho thấy, người dân quan tâm nhiều đến các thuộc tính lợi ích được đề nghị phù hợp với họ để thực hiện chương trình bảo tồn. Những kết quả đạt được này rất hữu ích để đánh giá thực trạng và khả năng chỉ trả của người dân trong việc phát triển hệ sinh thái vườn quốc gia U Minh Hạ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61984
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.