Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/620
Title: Đánh giá xuất - nhập khẩu 2017 và dự báo triển vọng 2018
Authors: Lê, Quốc Phương
Keywords: Xuất khẩu
Nhập khẩu
Việt Nam
Dự báo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.66-69
Abstract: Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đều khởi sắc, hoạt động xuất - nhập khẩu năm 2017 của Việt Nam đạt kết quả khả quan. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu đạt 213,8 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm 2016 vượt xa chỉ tiêu 6%-7% Quốc hội đề ra. 2017 cũng là năm nước ta xuất siêu 2,7 tỷ USD vượt xa chỉ tiêu đề ra là nhập siêu dưới 3,5% kim ngạch xuất khẩu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/620
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.