Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6200
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Anh
Đỗ, Huy Thiệp
Nguyễn, Thị Nhâm
Từ khoá: Bảo hiểm nông nghiệp
Bảo hiểm vật nuôi
Thanh Chương
Nghệ An
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.41-44
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2011-2013. Kết quả mô hình logic cho thấy: hộ có dự định mở rộng quy mô chăn nuôi, gặp rủi ro thiên tai và chủ hộ lớn tuổi có nhu cầu tham gia BHNN nhiều hơn; còn những hộ có nhiều thành viên phụ thuộc ít có nhu cầu tham gia BHNN. Bên cạnh đó, những hộ có dự định mở rộng quy mô chăn nuôi và tiếp cận được với vốn vay, thì sẵn sàng chi trả phí BHNN cao hơn. Những hộ càng quan tâm tới hỗ trợ phí BHNN, có thu nhập từ chăn nuôi tăng, thì có mức sẵn sàng chi trả phí BHNN càng cao.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6200
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_333.31 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.