Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6201
Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển Cách mạng công nghệ 4.0
Authors: Ngân Quyên
Keywords: Chất lượng nguồn nhân lực
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạo chí Điện và Đời sống;Số 229 .- Tr.17
Abstract: Hòa mình với sự phát triển nhanh chóng của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đặt mục tiêu hoạt động cho năm 2018 là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6201
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_811.96 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.