Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6204
Title: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và dấu mốc 20 tỷ KWH điện
Authors: Minh Ngọc
Keywords: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Cung cấp điện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 229 .- Tr.19-20
Abstract: Tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), Tổng công ty Phát điện 3 đã tổ chức sự kiện mừng hoàn thành Công trình Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và đạt mốc sản lượng điện 20 tỷ kWh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6204
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.