Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62044
Title: Kinh tế Mỹ quý 3/2019 duy trì đà tăng
Authors: Quốc An
Keywords: Kinh tế Mỹ quý 3/2019 duy trì đà tăng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 07 .- Tr.4-5
Abstract: Theo dữ liệu từ Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ, kinh tế nước này vừa lập kỷ lục tăng trưởng liên tiếp trong 121 tháng, dài nhất trong lịch sử. Tính từ tháng 6/2009, 10 năm qua, tăng trưởng GDP tích lũy của Mỹ là 25%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62044
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.