Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62045
Title: Kinh tế Eurozone quý 2/2019 tăng trưởng chậm lại
Authors: Quốc An
Keywords: Kinh tế Eurozone quý 2/2019
Tăng trưởng chậm lại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 07 .- Tr.6
Abstract: Kinh tế Eurozone bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự suy giảm hoạt động thương mại toàn cầu và tiến trình Brexit khó khăn. Đức, nên kinh tế đầu tàu của khu vực, đã tăng trưởng chậm lại đáng kể. Các chỉ số sản xuất, xuất khẩu, lạm phát... đều gây thất vọng. Tuy nhiên, thị trường lao động tiếp tục khởi sắc, và nhập khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng tốt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62045
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
657.08 kBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.