Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62046
Title: Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất gần 30 năm
Authors: Quốc An
Keywords: Kinh tế Trung Quốc
Tăng trưởng chậm nhất gần 30 năm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 07 .- Tr.7-8
Abstract: Cuộc chiến thương mại với Mỹ đang tác động mạnh lên nền kinh tế Trung Quốc, khiến cho hầu như tất cả các lĩnh vực từ sản xuất tới tiêu thụ, xuất nhập khẩu...đều giảm tốc độ tăng trưởng. Chỉ riêng thị trường lao động tiếp tục vững mạnh. Lạm phát tăng nhanh nhưng không phải là tín hiệu đáng mừng do nguyên nhân bởi dịch bệnh và thời tiết xấu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62046
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.