Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62049
Title: Giá tôm giảm nhanh trên toàn thế giới
Authors: Minh Hiền
Keywords: Giá tôm giảm nhanh
Trên toàn thế giới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 07 .- Tr.15-17
Abstract: Giá tôm trên thế giới từ đầu năm 2019 đến nay vẫn ở mức thấp, do các nước Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia được mùa, nguồn cung tăng cao. Năm 2019, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm, ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ tôm, trong khi lượng tôm tồn kho từ năm trước ở các thị trường Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU... đang ở mức cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62049
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.