Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62062
Title: Những trở ngại của kinh tế toàn cầu
Authors: Tùng Lâm
Keywords: Những trở ngại
Kinh tế toàn cầu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 07 .- Tr.30-32
Abstract: Kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, khủng hoảng hạt nhân Iran hay vấn đề Brexit... Kinh tế thế giới đã tăng trưởng chậm lại trong 6 tháng đầu năm 2019, với nhiều rủi ro và tranh chấp thương mại tiếp tục gia tăng. Khác hẳn với 6 tháng đầu năm 2018, khi tăng trưởng kinh tế được ghi nhận ở hầu hết các khu vực trên thế giới, thì trong 6 tháng đầu năm nay, nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm hơn so với dự báo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62062
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.