Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62062
Nhan đề: Những trở ngại của kinh tế toàn cầu
Tác giả: Tùng Lâm
Từ khoá: Những trở ngại
Kinh tế toàn cầu
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngoại thương;Số 07 .- Tr.30-32
Tóm tắt: Kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, khủng hoảng hạt nhân Iran hay vấn đề Brexit... Kinh tế thế giới đã tăng trưởng chậm lại trong 6 tháng đầu năm 2019, với nhiều rủi ro và tranh chấp thương mại tiếp tục gia tăng. Khác hẳn với 6 tháng đầu năm 2018, khi tăng trưởng kinh tế được ghi nhận ở hầu hết các khu vực trên thế giới, thì trong 6 tháng đầu năm nay, nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm hơn so với dự báo.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62062
Bộ sưu tập: Ngoại thương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.