Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62094
Nhan đề: Đào tạo lý luận chính trị trực tuyến trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Trịnh, Xuân Thắng
Từ khoá: Đào tạo lý luận chính trị trực tuyến
Trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 04 .- Tr.92-96
Tóm tắt: Bài viết: Sự cần thiết và một số mô hình để đẩy mạnh đào tạo lý luận chính trị trực tuyển trong các trường đại học; Một số lưu ý để đẩy mạnh đào tạo lý luận chính trị trực tuyến trong các trường đại học.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62094
ISSN: 0868-3247
Bộ sưu tập: Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.