Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62186
Title: Quan niệm của trẻ em về hình phạt trong nhà trường hiện nay
Authors: Bùi, Phương Thanh
Nguyễn, Anh Tuấn
Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Trẻ em
Nhà trường
Quan niệm
Hình phạt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 03 .- Tr.38-45
Abstract: Thông qua việc sử dụng bảng hỏi và phòng vấn sáu đối vói 340 trẻ em hiện đang sinh sống, học tập tại thành phổ Hà Nội, bài viết đã phân tích và làm rõ quan niệm của các em về việc sử dụng hình phạt trong nhà trường hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng đại đa số trẻ em được hỏi đều đồng tình vói việc áp dụng hình phạt, bởi đó là cách thức cần thiết để giáo dục học sinh, song phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của các em.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62186
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.