Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/621
Nhan đề: Quỹ phát triển khoa học, công nghệ ở một số nước trên thế giới và những gợi mở cho Việt Nam
Tác giả: Lê, Văn Đức
Từ khoá: Cơ chế quỹ
Khoa học và Công nghệ
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 2 .- Tr.46-48
Tóm tắt: Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cơ chế tài chính khoa học và công nghệ của Việt Nam có những bước đổi mới, đặc biệt là chuyển từ cơ chế cấp phát tài chính để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sang cơ chế quỹ. Tuy nhiên cơ chế quỹ ở Việt Nam đang trong quá trình triển khai, vẫn còn những bất cập cần phải hoàn thiện. Vì thế việc nghiên cứu thực tiễn quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của một số nước trên thế giới sẽ gợi mở cho Việt Nam những kinh nghiệm quý báu.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/621
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_280.79 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.