Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62219
Nhan đề: Hân hoan về đích
Tác giả: Thảo Nguyên
Từ khoá: Hân hoan về đích
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 01 .- Tr.32-33
Tóm tắt: Năm 2017, ngành thủy sản Việt Nam phải gồng mình chống chọi với nhiều "sóng gió", song xuất khẩu thủy sản vẫn vượt mọi rào cản để hân hoan về đích.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62219
ISSN: 0866-8043
Bộ sưu tập: Thủy sản Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.