Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62275
Title: Quảng Ngãi sẵn sàng cho vụ nuôi mới
Authors: Thảo Nguyên
Keywords: Quảng Ngãi
Sẵn sàng cho vụ nuôi mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 01 .- Tr.68-69
Abstract: Để phòng tránh thời tiết bất lợi gây thiệt hại cho người nuôi thủy sản; nâng cao năng suất, giá trị, hiệu quả trên đơn vị diện tích, Sở NN&PTNT Quảng Ngãi xây dựng, ban hành lịch thời vụ, cơ cấu giống và một số giải pháp kỹ thuật chủ yếu cho nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2018.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62275
ISSN: 0866-8043
Appears in Collections:Thủy sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.