Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62275
Nhan đề: Quảng Ngãi sẵn sàng cho vụ nuôi mới
Tác giả: Thảo Nguyên
Từ khoá: Quảng Ngãi
Sẵn sàng cho vụ nuôi mới
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 01 .- Tr.68-69
Tóm tắt: Để phòng tránh thời tiết bất lợi gây thiệt hại cho người nuôi thủy sản; nâng cao năng suất, giá trị, hiệu quả trên đơn vị diện tích, Sở NN&PTNT Quảng Ngãi xây dựng, ban hành lịch thời vụ, cơ cấu giống và một số giải pháp kỹ thuật chủ yếu cho nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2018.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62275
ISSN: 0866-8043
Bộ sưu tập: Thủy sản Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.