Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62334
Title: Yếu tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí tại Công ty Viễn thông Bắc Ninh
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Keywords: Yếu tố tác động
Kế toán quản trị chi phí
Viễn thông Bắc Ninh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 06(213) .- Tr.53-55,67
Abstract: Kết quả khảo sát thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Viễn thông Bắc Ninh không những cho thấy thực trạng công tác lập dự toán chi phí, thực hiện chi phí, kiểm soát chi phí, mà còn góp phần làm rõ những yếu tố tác động đến công tác kế toán quản trị chi phí tại công ty này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62334
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.