Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62336
Title: Ngành kiểm toán trong đại dịch Covid-19: Sử dụng phương pháp kiểm toán từ xa
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Kiểm toán từ xa
Phương pháp kiểm toán
Covld-19
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 06(213) .- Tr.59-61
Abstract: Đại dịch Covid-19 đang diễn ra, đã có những tác động đáng kể đến hầu hết các lĩnh vực, dẫn tới việc sử dụng các phương pháp kiểm toán truyền thống (phương pháp kiểm toán tại chỗ) không còn phù hợp. Các công ty kiểm toán và các kiểm toán viên cần sử dụng các phương pháp kiểm toán hiện đại hơn, để vượt qua những thách thức trong cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19, điển hình là phương pháp kiểm toán từ xa. Bài viết phân tích sự cần thiết lợi ích của phương pháp kiểm toán từ xa và việc sử dụng phương pháp này, trong đại dịch Covid-19.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62336
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
994.64 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.