Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62341
Title: Sự khác biệt giữa Iợi nhuận kế toán trước thuế vài thu nhập chịu thuế
Authors: Đinh, Thị Lan
Keywords: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thu nhập chịu thuế
Lợi nhuận kế toán
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 06(213) .- Tr.89-91
Abstract: Thực tế cho thấy, khi các cơ quan quản lý thuế kiểm tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì không ít doanh nghiệp lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng với quy định. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các doanh nghiệp thường đồng nhất khái niệm giữa lợi nhuận kế toán trước thuế và thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62341
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
987.57 kBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.