Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62378
Title: Nhiều bất lợi trong sản xuất giống
Authors: Thảo Nguyên
Keywords: Nhiều bất lợi trong sản xuất giống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 21 .- Tr.73
Abstract: Những năm qua, nuôi trồng thủy sản ở Hải Dương đã được duy trì và phát triển tốt, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên, ngành này hiện vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, một trong số đó là vấn đề sản xuất giống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62378
ISSN: 0866-8043
Appears in Collections:Thủy sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.