Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62378
Nhan đề: Nhiều bất lợi trong sản xuất giống
Tác giả: Thảo Nguyên
Từ khoá: Nhiều bất lợi trong sản xuất giống
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 21 .- Tr.73
Tóm tắt: Những năm qua, nuôi trồng thủy sản ở Hải Dương đã được duy trì và phát triển tốt, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên, ngành này hiện vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, một trong số đó là vấn đề sản xuất giống.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62378
ISSN: 0866-8043
Bộ sưu tập: Thủy sản Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.