Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/624
Title: Để xây dựng được chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập
Authors: Lê, Đức Nhã
Keywords: Vốn đầu tư
Chính sách
Kinh tế hội nhập
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 2 .- Tr.3-6
Abstract: Nguồn vốn đầu tư chất lượng cao là một yếu tố không thể thiếu trong quá trình tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của Việt Nam. Để thu hút hiệu quả các nguồn vốn này, tránh được tình trạng "bằng mọi giá" trong bối cảnh hội nhập, Việt Nam cần định hình khung chính sách đầu tư, với những lĩnh vực trọng tâm có liên quan để kiến tạo nên môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thu hút được nguồn vốn thật sự có chất lượng vào những lĩnh vực/ngành kinh tế cụ thể. Việc ban hành và thực thi chính sách trong các lĩnh vực này cần tuân thủ những nguyên tắc chung để đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả từ các nguồn vốn đầu tư.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/624
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_373.31 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.10.34


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.