Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6240
Title: Internet kết nối vạn vật (Internet of things loT) - tác nhân thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 (tiếp theo Số 228 tháng 4)
Authors: Lê, Văn Doanh
Phạm, Văn Bình
Keywords: Internet kết nối vạn vật
Tác nhân
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 229 .- Tr.23-27
Abstract: Thuật ngữ Internet ra đời tại Hoa Kỳ vào năm 1974 để chỉ siêu mạng máy tính toàn cầu. Sau nửa thế kỷ liên tục phát triển và thâm nhập vào mọi hoạt động kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, văn hóa, giải trí.... Internet kết nối vạn vật Internet of Things (loT) liên kết mọi hoạt động của nhân loại, là tác nhân thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt của xã hội loài người, tạo động lực cho cách mạng công nghiệp 4.0. Phần tiếp theo của bài báo đề cập đến bối cảnh ra đời, sự phát triển của Internet trên thế giới và ở Việt Nam, những đặc trưng cơ bản của Internet, các yếu tố quan trọng thúc đẩy loT phát triển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6240
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.