Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62429
Title: Đổi mới ngành dệt may Việt Nam để thích ứng với hiệp định CPTPP
Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Dệt may
Công nghiệp
Giải pháp
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 281 .- Tr.82-86
Abstract: Ngành Dệt may được đánh giá là một trong những mặt hàng được hưởng nhiêu lợi thế khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bùih Dương (CPTPP) có hiệu lực, tuy nhiên, ngành Dệt may Việt Nam hiện nay vẫn chưa được hưởng nhiều ưu đãi, lợi ích mà Hiệp định này mang lại, Để thực sự được hưởng những ưu đãi thuế quan của CPTPP, Việt Nam cần gấp rút khẩn trương thực hiện, đồng thời nhóm các giải pháp hữu ích để năm bắt được cơ hội từ CPTPP trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62429
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.