Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6244
Title: Chính sách phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Authors: Trần, Thị Bích Hằng
Keywords: Du lịch Việt Nam
Chính sách phát triển du lịch
Kinh tế du lịch
Ngành kinh tế mũi nhọn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 116 .- Tr.02-15
Abstract: Ngành du lịch nước ta ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, ngành du lịch cần triển khai phù hợp các chính sách về xuất nhập cảnh, marketing, đào tạo nhân lực, pháp luật, thuế, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật,.. Trên nền tảng dữ liệu thứ cấp, bài viết tổng hợp, phân tích, nhận định và diễn giải một số vấn đề lý luận về ngành kinh tế du lịch mũi nhọn, chính sách phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và thực tiễn cần tháo gỡ về chính sách phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6244
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.