Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6247
Title: Mô phỏng nguồn phát UV đèn Laser
Authors: Lê, Thành Doanh
Keywords: Phóng điện giữa hai lớp điện môi
Tia tử ngoại
Bức xạ của phân tử 2 nguyên tử
Nguồn cung cấp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 229 .- Tr.28-32
Abstract: Các đèn laser là nguồn phát tia tử ngoại được hình thành do các bức xạ của các phân tử 2 nguyên tử và phân tử hỗn hợp của hai nguyên tử khác nhau. Bức xạ của hai nguyên tử khác nhau tương ứng các trạng thái kích thích của các nguyên tử khí hiếm hoặc hỗn hợp khí hiếm và halogen ở mức năng lượng thấp phát ra một photon trong vùng tia tử ngoại khi chúng bị phân ly. Đèn laser kiểu DBD với nguồn cung cấp phù hợp đang là xu hướng mới tạo ra nguồn UV cho các ứng dụng trong tương lai. Mô hình 1D của đèn laser DBD giới thiệu trong bài báo xem xét sự biến thiên của các bức xạ theo thời gian và không gian.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6247
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.29 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.