Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62518
Nhan đề: Thúc đẩy tài chính toàn diện để giảm nghèo tại Việt Nam
Tác giả: Trần, Thị Khánh Li
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Từ khoá: Thúc đẩy tài chính toàn diện
Để giảm nghèo tại Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 12 .- Tr.10-15
Tóm tắt: Bài viết: Đặt vấn đề; tổng quan nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận;. kết luận và khuyến nghị.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62518
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.