Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6252
Title: Giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho lao động nữ huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Authors: Đỗ, Thị Diễm Chi
Keywords: Lao động nữ
An sinh xã hội
Huyện Bình chánh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.62-64
Abstract: Nếu giải quyết tốt an sinh xã hội (ASXH) sẽ tạo ra sự đồng thuận cao trong nhân dân, ổn định xã hội, phát triển kinh tế: ngược lại, sẽ tạo ra sự bất bình trong nhân dân, nảy sinh vấn đề xã hội phức tạp, ảnh hưởng đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, với yêu cầu của thực tiễn cuộc sống ở huyện Bình Chánh, công tác đảm bảo ASXH cho lao động nói chung, lao động nữ nói riêng, thời gian qua, vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, cần có những giải pháp khắc phục.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6252
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_249.65 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.