Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62591
Title: Thơ Huy Cận trong tiếp nhận của lý luận, phê bình văn học miền Nam giai đoạn 1954-1975
Authors: Trần, Hoài Anh
Keywords: Tiếp nhận thơ Huy Cận
Lý luận - phê bình
Miền Nam trước 1975
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 08 .- Tr.35-46
Abstract: Tiếp nhận thơ Huy Cận từ những công trình lý luận, phê bình văn học ở miền Nam giai đoạn 1954-1975 về phương diện nội dung: Thơ Huy Cận với nỗi buồn và niềm đau thân phận; Thợ Huy Cận viết về tình yêu và thiên nhiên; Huy Cận với những suy tư về cuộc đời và tính triết luận trong thơ và về phương diện nghệ thuật: Tứ thơ; Âm điệu; Ngôn ngữ; Nhạc tính... Nhận diện giá trị về tài năng, địa vị, đóng góp của Huy Cận đối với nền văn học dân tộc qua cái nhìn đa diện, đa nhiều, khách quan, khoa học của các nhà lý luận, phê bình văn học ở miền Nam. Xác định hệ giá trị cần được trân trọng, giữ gìn, phát huy đối với một thi tài của dân tộc - Nhà thơ. Nhà văn hóa Huy Cận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62591
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.