Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62591
Nhan đề: Thơ Huy Cận trong tiếp nhận của lý luận, phê bình văn học miền Nam giai đoạn 1954-1975
Tác giả: Trần, Hoài Anh
Từ khoá: Tiếp nhận thơ Huy Cận
Lý luận - phê bình
Miền Nam trước 1975
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 08 .- Tr.35-46
Tóm tắt: Tiếp nhận thơ Huy Cận từ những công trình lý luận, phê bình văn học ở miền Nam giai đoạn 1954-1975 về phương diện nội dung: Thơ Huy Cận với nỗi buồn và niềm đau thân phận; Thợ Huy Cận viết về tình yêu và thiên nhiên; Huy Cận với những suy tư về cuộc đời và tính triết luận trong thơ và về phương diện nghệ thuật: Tứ thơ; Âm điệu; Ngôn ngữ; Nhạc tính... Nhận diện giá trị về tài năng, địa vị, đóng góp của Huy Cận đối với nền văn học dân tộc qua cái nhìn đa diện, đa nhiều, khách quan, khoa học của các nhà lý luận, phê bình văn học ở miền Nam. Xác định hệ giá trị cần được trân trọng, giữ gìn, phát huy đối với một thi tài của dân tộc - Nhà thơ. Nhà văn hóa Huy Cận.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62591
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.