Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62594
Title: Cơ hội của Việt Nam trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung
Authors: Nguyễn, Tiến Hoàng
Cao, Nguyễn Kim Ngân
Keywords: Cơ hội của Việt Nam
Cuộc chiến thương mại
Mỹ - Trung
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 139 .- Tr.54-56
Abstract: Cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ và Trung Quốc được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử kinh tế toàn cầu. Việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, nếu được nhận diện và tận dụng kịp thời thì vẫn có những cơ hội giúp các doanh nghiệp phát huy được thế mạnh, đặc biệt là với các doanh nghiệp xuất khẩu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62594
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.