Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62595
Title: Thách thức chuỗi cung ứng nông sản Việt Nam
Authors: Đoàn, Ngọc Ninh
Keywords: Thách thức chuỗi cung ứng nông sản Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 139 .- Tr.58-59
Abstract: Nông sản luôn có những đặc điểm khác biệt so với các sản phẩm khác, vì vậy việc nghiên cứu nắm được những yếu tố khác biệt này sẽ giúp chuỗi nông sản có thể chủ động, thích nghi với những biến đổi của môi trường kinh doanh, điều kiện tự nhiên tạo nên hiệu quả cho chuỗi cung ứng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62595
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.