Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62597
Title: Hành trình mua sắm của người tiêu dùng thế hệ y
Authors: Nguyễn, Thu Hương
Lê, Thị Duyên
Keywords: Hành trình mua sắm
Người tiêu dùng thế hệ y
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 139 .- Tr.62-63
Abstract: Tạp chí VLR137 phát hành vào tháng 3 đã giúp bạn đọc nhận diện người tiêu dùng thế hệ Y. Trong số này, VLR sẽ phân tích về hành trình, thói quen mua sắm của nhóm khách hàng nhiều tiềm năng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62597
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.