Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62597
Nhan đề: Hành trình mua sắm của người tiêu dùng thế hệ y
Tác giả: Nguyễn, Thu Hương
Lê, Thị Duyên
Từ khoá: Hành trình mua sắm
Người tiêu dùng thế hệ y
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 139 .- Tr.62-63
Tóm tắt: Tạp chí VLR137 phát hành vào tháng 3 đã giúp bạn đọc nhận diện người tiêu dùng thế hệ Y. Trong số này, VLR sẽ phân tích về hành trình, thói quen mua sắm của nhóm khách hàng nhiều tiềm năng này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62597
ISSN: 2354-0796
Bộ sưu tập: Vietnam Logistics review

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.