Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/626
Title: Về một số giải pháp phát triển thị trường bất động sản Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hồng Phú
Keywords: Bất động sản
Việt Nam
Phát triển thị trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 2 .- Tr.31-33
Abstract: Thị trường bất động sản Việt Nam còn nhiều hạn chế: nhiều chính sách còn chồng chéo, cung - cầu còn "lệch pha" khiến thị trường chưa thực sự phát triển lành mạnh. Để khắc phục những hạn chế này, trong thời gian tới, các giải pháp cần được triển khai quyết liệt và mang tính thực tiễn hơn nữa để phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/626
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_272.9 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.