Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62600
Title: Hệ quả cuộc khủng hoảng di cư đối với Châu Âu và bài học kinh nghiệm
Authors: Lê, Văn Tuyên
Bùi, Hồng Hạnh
Keywords: EU
Khủng hoảng di cư
Nhất thể hóa Châu Âu
Kinh nghiệm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 07 .- Tr.15-23
Abstract: Châu Âu đã và đang phải đối mặt với khủng hoảng di cư nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến Hai đến nay. Hệ quả của cuộc khủng hoảng này vô cùng nặng nề đối với người di cư lẫn các quốc gia châu Âu. Trong khuôn khổ bài viết, các hệ quả được xem xét chủ yếu trên một số phương diện sau: đối với chủ trương nhất thể hóa của Liên minh Châu Âu (EU), vấn đề an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội: từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm ứng phó với những nguy cơ có thể phát sinh từ khủng hoảng di cư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62600
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.