Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62602
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Quế Châu-
dc.date.accessioned2021-08-25T07:52:18Z-
dc.date.available2021-08-25T07:52:18Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0868-3581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62602-
dc.description.abstractTrong suốt hơn ba thế kỉ (1571 – 1898) hiện diện ở Philippines, Tây Ban Nha đã thực thi nhiều chính sách và biện pháp khác nhau để thống trị và khai thác thuộc địa. Trên phương diện đối ngoại, chính sách của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines có thể chia thành ba giai đoạn lớn: 1571 – 1593 duy trì và mở rộng mối quan hệ giữa Philippines với các quốc gia trong khu vực; 1593 – 1762 chính sách “đóng cửa”, cô lập Philippines và 1764 – 1898 đi từ “nới lỏng đóng cửa” đến chính sách “mở cửa” Philippines. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra và phân tích những nhân tố chủ yếu tác động đến sự thay đổi chính sách “đóng cửa” sang “mở cửa” Philippines. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra và phân tích những nhân tố chủ yếu tác động đế sự thay đổi chính sách “đóng cửa” sang “mở cửa” của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines vào nửa sau thế kỉ XVIII.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 07 .- Tr.35-45-
dc.subjectChính sáchvi_VN
dc.subject“mở cửa”vi_VN
dc.subjectTây Ban Nhavi_VN
dc.subjectPhilippinesvi_VN
dc.subjectThế kỉ XVIIIvi_VN
dc.titleNhân tố tác động đến sự thay đổi chính sách “đóng cửa” sang “mở cửa” của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines vào nửa sau thế kỉ XVIIIvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.