Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62604
Title: Chính sách phát triển vùng: Kinh nghiệm Pháp và khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hồng
Keywords: Chính sách phát triển vùng
Chủ nghĩa tự do
Quy hoạch lãnh thổ
Pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 07 .- Tr.57-66
Abstract: Trong ba thập kỷ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, phát triển vùng ở Pháp đã được triển khai khá rầm rộ, gắn liền với nhiều đề án lớn; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, phi tập trung hóa công nghiệp, chính sách đô thị, chính sách đổi mới nông thôn… Tuy nhiên, từ giữa những năm 1970 cho tới cuối năm 1980, việc phát triển vùng ở Pháp suy giảm. Cho đến những năm 1990, cùng với tiến trình liên kết châu Âu diễn ra mạnh mẽ, chính sách phát triển vùng sôi động trở lại. Kinh nghiệm của Pháp trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển theo vùng lãnh thổ là khá phong phú và có ý nghĩa, có thể hữu ích đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62604
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.