Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62604
Nhan đề: Chính sách phát triển vùng: Kinh nghiệm Pháp và khuyến nghị cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy Hồng
Từ khoá: Chính sách phát triển vùng
Chủ nghĩa tự do
Quy hoạch lãnh thổ
Pháp
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 07 .- Tr.57-66
Tóm tắt: Trong ba thập kỷ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, phát triển vùng ở Pháp đã được triển khai khá rầm rộ, gắn liền với nhiều đề án lớn; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, phi tập trung hóa công nghiệp, chính sách đô thị, chính sách đổi mới nông thôn… Tuy nhiên, từ giữa những năm 1970 cho tới cuối năm 1980, việc phát triển vùng ở Pháp suy giảm. Cho đến những năm 1990, cùng với tiến trình liên kết châu Âu diễn ra mạnh mẽ, chính sách phát triển vùng sôi động trở lại. Kinh nghiệm của Pháp trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển theo vùng lãnh thổ là khá phong phú và có ý nghĩa, có thể hữu ích đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62604
ISSN: 0868-3581
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Châu Âu

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.