Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62605
Title: Tác động của Brexit tới quan hệ thương mại Việt Nam – Vương Quốc Anh
Authors: Ngô, Cẩm Tú
Keywords: Brexit
Thương mại
Việt Nam
Vương quốc Anh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 07 .- Tr.67-76
Abstract: Việc nước Anh rời khỏi EU (Brexit) là một cú sốc đối toàn cầu. Thế giới chịu những tác động lớn về kinh tế, chính trị và xã hội. Những tác động này thể hiện cả những cái được, cái mất trong ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia nhận định, trong dài hạn, Brexit sẽ là “cơ hội vàng” cho Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tập trung làm rõ những tác động của Brexit tới quan hệ thương mại Việt Nam – Vương quốc Anh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62605
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.