Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62607
Title: Xung lực mới cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên Bang Nga – rà soát việc thực hiện các điều ước quốc tế Việt Nga 2001 – 2018
Authors: Đinh, Công Tuấn
Keywords: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga
Điều ước quốc tế song phương
Ủy ban liên Chính phủ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 08 .- Tr.3-12
Abstract: Bài viết phân tích khái quát quá trình gần 70 năm qua các giai đoạn lịch sử trong mối quan hệ hợp tác giữa Liên Xô (trước kia) và Liên bang Nga hiện nay với Việt Nam; đồng thời rà soát việc thực hiện các điều ước quốc tế mà hai nước đã ký kết từ năm 2001 đến năm 2018 bao gồm: (i) đánh giá tình hình và kết quả thực hiện điều ước; (ii) đưa ra những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân; (iii) đề xuất các kiến nghị và giải pháp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62607
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
776.65 kBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.