Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62607
Nhan đề: Xung lực mới cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên Bang Nga – rà soát việc thực hiện các điều ước quốc tế Việt Nga 2001 – 2018
Tác giả: Đinh, Công Tuấn
Từ khoá: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga
Điều ước quốc tế song phương
Ủy ban liên Chính phủ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 08 .- Tr.3-12
Tóm tắt: Bài viết phân tích khái quát quá trình gần 70 năm qua các giai đoạn lịch sử trong mối quan hệ hợp tác giữa Liên Xô (trước kia) và Liên bang Nga hiện nay với Việt Nam; đồng thời rà soát việc thực hiện các điều ước quốc tế mà hai nước đã ký kết từ năm 2001 đến năm 2018 bao gồm: (i) đánh giá tình hình và kết quả thực hiện điều ước; (ii) đưa ra những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân; (iii) đề xuất các kiến nghị và giải pháp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62607
ISSN: 0868-3581
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Châu Âu

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
776.65 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.