Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62609
Nhan đề: Quan điểm và kế hoạch của các doanh nghiệp vương quốc Anh đối với sự kiện Brexit
Tác giả: Đinh, Mạnh Tuấn
Trịnh, Thị Phượng
Từ khoá: Quan điểm
Doanh nghiệp
Brexit
Vương quốc Anh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 08 .- Tr.23-33
Tóm tắt: Brexit đang là chủ đề được nhiều doanh nghiệp Vương quốc Anh (VQ Anh) quan tâm, nhất là về tác động của nó. Bài viết phân tích những khác biệt về quan điểm, đánh giá và những sự chuẩn bị của các doanh nghiệp VQ Anh để thích nghi và phát triển khi Brexit chính thức diễn ra, tùy thuộc vào các đặc điểm như quy mô doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh, định hướng phát triển doanh nghiệp, vị trí địa lý… Tuy nhiên, nhìn chung các doanh nghiệp cho rằng việc lên kế hoạch cho kịch bản Brexit là một việc khó khăn do còn quá nhiều điều mà họ chưa nắm được thông tin, và vì vậy cần có sự hỗ trợ và tư vấn của Chính phủ Anh, của Bộ, ngành và địa phương.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62609
ISSN: 0868-3581
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Châu Âu

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.