Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62609
Title: Quan điểm và kế hoạch của các doanh nghiệp vương quốc Anh đối với sự kiện Brexit
Authors: Đinh, Mạnh Tuấn
Trịnh, Thị Phượng
Keywords: Quan điểm
Doanh nghiệp
Brexit
Vương quốc Anh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 08 .- Tr.23-33
Abstract: Brexit đang là chủ đề được nhiều doanh nghiệp Vương quốc Anh (VQ Anh) quan tâm, nhất là về tác động của nó. Bài viết phân tích những khác biệt về quan điểm, đánh giá và những sự chuẩn bị của các doanh nghiệp VQ Anh để thích nghi và phát triển khi Brexit chính thức diễn ra, tùy thuộc vào các đặc điểm như quy mô doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh, định hướng phát triển doanh nghiệp, vị trí địa lý… Tuy nhiên, nhìn chung các doanh nghiệp cho rằng việc lên kế hoạch cho kịch bản Brexit là một việc khó khăn do còn quá nhiều điều mà họ chưa nắm được thông tin, và vì vậy cần có sự hỗ trợ và tư vấn của Chính phủ Anh, của Bộ, ngành và địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62609
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.