Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62610
Title: Cơ chế mới về rà soát đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của EU và một số hàm ý chính sách
Authors: Nguyễn, Hải Lưu
Keywords: EU
FDI
Cơ chế
Chính sách
Rà soát
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 08 .- Tr.34-42
Abstract: Sau hơn một năm tích cực tham vấn và thương lượng qua nhiều cấp, ngày 05/03/2019, Hội đồng Châu Âu đã chính thức phê duyệt “Cơ chế rà soát đầu tư trực tiếp nước ngoài vào EU” (FDI screening mechanism). Trong bối cảnh môi trường đầu tư quốc tế nói chung và môi trường thu hút FDI vào EU nói riêng đang đứng trước nhiều biến động phức tạp, đây là sự kiện thu hút sự quan tâm, chú ý của giới hoạch định chính sách và dư luận quốc tế. Từ góc độ nghiên cứu, bài viết sẽ đi sâu tìm hiểu bối cảnh ra đời, những nội dung chính của cơ chế trên, từ đó đúc kết một số hàm ý chính sách liên quan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62610
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.