Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62611
Title: Sự vận hành hệ thống giao thông – thương mại trên đường bộ và đường thủy của đế quốc Rome trong hai thế kỷ đầu Công nguyên
Authors: Lê, Vũ Trường Giang
Keywords: Đế quốc Rome
Hệ thống giao thông – thương mại
Sự vận hành
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 08 .- Tr.43-53
Abstract: Trong hai thế kỷ đầu Công nguyên, đế quốc Rome phát triển nền kinh tế thương nghiệp lên tầm cao mới. Nền kinh tế chú trọng thương mại đó không những bảo đảm về mặt luân chuyển hàng hóa trong Đế quốc, mà còn mở rộng giao lưu quốc tế, hình thành các luồng thương mại đường bộ và đường thủy cùng các quy tắc buôn bán. Bài viết trình bày hệ thống giao thông, sự vận hành các luồng thương mại theo những điều kiện xã hội và quy định của đế quốc Rome: qua đó cho thấy đế quốc Rome đã xây dựng hệ thống vận tải thương mại khá hoàn hảo, đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hóa, con người và nhiều giá trị vật chất, tinh thần khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62611
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.