Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62613
Title: Hợp tác quốc tế về khoa học – công nghệ của Liên bang Nga, Belarus và Kazakhstan với Việt Nam: Cơ sở pháp lý và một số đánh giá
Authors: Đỗ, Hương Lan
Lê, Vũ Tiến
Keywords: Hợp tác khoa học công nghệ
Cơ sở pháp lý
Việt Nam
Liên bang Nga
Belarus
Kazakhstan
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 08 .- Tr.65-71
Abstract: Liên bang nga, Belarus và Kazakhstan là các đối tác truyền thống của Việt Nam ở khu vực SNG và vốn có nền tảng mạnh về khoa học – công nghệ. Sau nhiều biến động lịch sử, hiện nay hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học – công nghệ giữa ba nước này với Việt Nam đang được khôi phục và thúc đẩy. Bài viết sẽ đánh giá cơ sở pháp lý của hoạt động hợp tác về khoa học – công nghệ giữa Việt Nam với ba nước kể trên trên cơ sở điều tra khảo sát và từ đó đề xuất một số khuyến nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62613
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.