Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62615
Title: Từ tác phẩm Đường Cách mệnh đến Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nghĩ về công tác xây dựng Đảng
Authors: Nguyễn, Viết Thông
Keywords: Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đường Cách mệnh
Công tác
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 09 .- Tr.4-6,15
Abstract: Trong cuộc đời mình, Hồ Chí Minh đã viết nhiều tác phẩm quan trọng, trong đó Đường Cách mệnh được xem là tác phẩm quan trọng đầu tiên và Di chúc là tác phẩm quan trọng cuối cùng của Người. Hai tác phẩm này đã được công nhận là “Bảo vật quốc gia”. Trong bài viết này, chỉ tập trung tư tưởng của Người về Đảng và xây dựng Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62615
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.